+48.914189915

Okna energooszczędne

Okna energooszczędne to okna, które ograniczają straty ciepła niemal dwukrotnie w porównaniu z oknami standardowymi. W ogólnym rozrachunku przekłada się to na nasze rachunki za ogrzewanie.

Pakiety szybowe

Charakterystyczną cechą tych okien jest użycie odpowiednich pakietów szybowych. Im większa powierzchnia szyby w oknie, tym samym okno uzyskuje lepsze parametry ciepła. W oknie V82 BLACK DESIGN zastosowano 2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN673, co w efekcie daje izolację cieplną zbliżoną do izolacyjności muru. Użyto także ciepłej ramki międzyszybowej, która obniża skraplanie się pary wodnej na szybie, co podnosi izolacyjnosć okna o 6%. Natomiast w oknie VR90 Synergy zewnętrzną szybę zastąpiono szybą bezpieczną, laminowaną, o klasie odporności na włamanie w klasie P4A i wysokiej wydajności akustycznej.

Profil okienny

Na energooszczędność stolarki okiennej ma wpływ szerokość profila okiennego. W oknach firmy Vetrex w systemie V82 BLACK DESIGN zastosowano 6-komorowe skrzydło o szerokości 82 mm, a w oknie VR90 Synergy skrzydło 6-komorowe wynosi 93 mm. W oknach energooszczędnych ilość komór ma znaczenie, ponieważ środkowa komora wyposażona jest w materiał izolacyjny - klin, który zapobiega mieszaniu się temperatur w komorach profila.

Odpowiednie uszczelki

Duże znaczenie ma także użycie odpowiedniej uszczelki do okien. W oknach energooszczędnych zastosowano uszczelki z tworzywa EPDM. Materiał EPDM powoduje, iż uszczelki nie pękają, są odporne na działanie promieni UV, doskonale się rozciągają i mają lepsze parametry w zakresie odporności na starzenie. Kolejnym materiałem wpływającym na energooszczędność okna jest zastosowanie tzw. zawiasów ukrytych. Firma Vetrex używa zawiasów firmy ROTO NT DESIGNO. Zawiasy ukryte umieszcza się w wewnętrznej płaszczyźnie złożonych profili, co daje 10% ciepła oszczędności. Ponadto okucie to możemy wykorzystać przy skrzydle okiennym przy wadze 150 kg. Można stoswać je w systemach o dużych przestrzeniach szybowych, energooszczędnych, ciężkich czy antywłamaniowych.

Okna w budownictwie pasywnym

Okna energooszczędne mają zastosowanie w budownictwie pasywnym. Budownictwo pasywne charakteryzuje się dużą oszczędnością ciepła. Domy są cieplejsze od tradycyjnych, dzięki zastosowaniu stolarki energooszczędnej. Firma Vetrex z myślą o takim budownictwie stworzyła okna energooszczędne Premium. Liczne nagrody potwierdzają ich praktyczne zastosowanie.